Microsoft4me

SilkRoad Online Bắt Hàng " Đánh Nhanh Rút Gọn"

Đánh giá postSilkRoad Online Bắt Hàng " Đánh Nhanh Rút Gọn"

Sever : 3JOB Thanh Long ( VDC Net2e)
Lần này đánh không cù nhây nữa .. nhân lúc Hunter còn ít người giết và nhặt hàng chạy luôn :))
Link diễn đàn Group game :

Tag: game con duong to lua, #SilkRoad

Xem thêm bài viết eSports: https://microsoft4me.com/esports

Nguồn: https://microsoft4me.com/

Exit mobile version