Microsoft4me

Đánh Giá Anh Linh – Gilgamesh (Archer) – Fate Grand Order

Đánh giá postĐánh Giá Anh Linh – Gilgamesh (Archer) – Fate Grand Order

Trong Đánh giá Anh Linh hôm nay, chúng ta sẽ biết về, một trong những Archer mạnh nhất trong game Fate Grand Order, Vua Anh Linh, King of Heroes – Gilgamesh (Archer).

Welcome to Sunchaser Arts & Media
Join Our Community
Facebook:
YouTube:
For enquiries, please contact us at: d.phantonoust18@gmail.com
————————————————–
Credit to Respected owners of these amazing artworks

Các chỉ số và thông tin cơ bản của Servant được dịch từ các trang như:Đây là những trang rất tốt để các bạn nghiên cứu thêm về servant của mình.

Tag: game fate, Fate Grand Order, FGO, Fate Grand Order Vietnam, Sunchaser, Động Muối, Đánh Giá Servant

Xem thêm bài viết Mobile: https://microsoft4me.com/mobile

Nguồn: https://microsoft4me.com/

Exit mobile version